Tractor
Login
"Square Dance is friendship set to music"
 
Square Dance är USA:s officiella folkdans och dansas av mer än 6 miljoner människor. Den har sitt ursprung från andra europeiska danser.

Ungefär 150 klubbar har bildats efter 1981, bara i Sverige, och har över 8000 dansande medlemmar.

Square Dance är en dans där fyra par dansare hjälper varandra att genomföra de figurer som 'callern' ber dem utföra.

Helst så gör man detta i takt med musiken utan att stanna för att fundera, då flyter dansen bäst.

Squaredans är aldrig svårt därför att man alltid dansar på den nivå som man känner sig bekväm.

 
Free Web Hosting